Lepelaar (Balgzandpolder)
Ooievaar
Gele Kwikstaart
Grutto
Nijlgans
Baardmannetje
Baardmannetje (vrouw)
Kleine Mantelmeeuw
Blauwe Reiger
Grutto
Ooievaar
Pijlstaart
Scholekster
Aalscholver
Kemphanen
Ooievaar
Baardmannetje
Nijlganzen
Grutto's
Ooievaar
Rietgors
Blauwe Reiger
Baltsende Futen
Baardmannetje
Grutto
Aalscholver
Oeverloper
Aalscholver
Baardmannetje
Waterhoen
Grutto
Meerkoet
Meerkoet
Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Grutto
Gele Kwikstaart
Eendenkroost
Fuut
Baardmannetje
Baardmannetje (vrouw)
Kuifeend
Grutto
Wintertaling
Grutto's
Tureluur
Kluut
Tureluur
Kievit
Tureluur
Krakeend
Grutto's
Grutto's
Lepelaars (Balgzandpolder)
Grutto's
Slobeend (man)
Slobeend (vrouw)
Wintertaling (man)
Tureluur
Bergeend
Grutto
Tureluur
Ganzenfamilie
Kieviten
Ganzenfamilie
Kluut
Kluut
Kluut
Kluut
Kluut
Kluut
Bergeend
Bergeend
Nijlgans
Lepelaars (Balgzandpolder)
Kuifeend
Grutto
Grutto's
Grutto
Grutto
Grutto's
Kluut
Kluut
Tureluur
Kluut
Tureluur
Grutto
Grutto
Lepelaar (Balgzandpolder)
Grutto
Grutto
Scholekster
Visdiefjes
Visdiefje
Kluut
Tureluur (Balgzandpolder)
Kluut
Kleine Plevier
Kemphaan
Kemphaan
Kemphaan
Kluut
Kemphaan
Kemphaan
Grutto
Kluut
Kemphaan
Kemphaan
Kanoet
Kemphaan
Tureluur
Kuifeend
Kluut
Kuifeend
Kemphaan
Grutto
Kemphaan

Weide- en watervogels

Weidevogels horen thuis in het Nederlandse landschap maar sterven uit. De belangrijkste oorzaak is de steeds intensievere landbouw. Gelukkig zijn er steeds meer gebieden waar landbouw en natuurbehoud hand in hand gaan. Zo worden graslanden minder intensief bemaaid en zorgen boeren dat hun weidegronden weer veranderen in plas-dras gebieden (zoals Murk Nijdam in het Friese Wommels: https://www.gruttoland.nl en de familie Terlouw in Marken: Fotohut Marken).