Torenvalk (man)
Sperwer (op ons dakterras in de binnenstad)
Sperwer (op ons dakterras in de binnenstad)
Torenvalk
Visarend
Sperwer
Buizerd met prooi
Sperwer
Sperwer
Sperwer
Slechtvalk
Sperwer
Sperwer
Sperwer
Torenvalk (man)
Sperwer
Visarend
Torenvalken paar
Sperwer
Sperwer
Torenvalk (vrouw)
Sperwer
Buizerd met prooi
Visarend
Sperwer
Buizerd
Sperwer
Torenvalk (vrouw)
Sperwer
Sperwer
Buizerd
Sperwer
Torenvalk (man)
Sperwer
Sperwer (man)
Torenvalk (vrouw)
Sperwer
Torenvalk (vrouw)
Sperwer (man)
Sperwer (man)
Torenvalk (man)
Sperwer (man)
Sperwer
Sperwer (man)
Sperwer (man)
Buizerd met prooi
Sperwer
Torenvalk (man)
Torenvalk (vrouw)
Buizerd
Buizerd
Buizerd
Buizerd
Buizerds vechten om prooi
Buizerds vechten om prooi
Buizerds vechten om prooi
Torenvalk (vrouw)

Roofvogels

In Nederland komen 12 roofvogel soorten voor die hier broeden. Met roofvogels worden meestal twee (niet nauw aan elkaar verwante) orden van vogels bedoeld: de Havik-achtigen (zoals de Sperwer en Visarend) en de Valk-achtigen (zoals de Torenvalk en Slechtvalk). Het zijn over het algemeen vleesetende vogels die op een prooi jagen.

De foto’s in deze gallerij zijn genomen op diverse plekken: op de dijk langs de IJssel vlakbij Deventer, in de binnenstad van Deventer en vanuit foto hutten in Twente, de Sallandse Heuvelrug, Gelderland en Drenthe.