Recent toegevoegd

Dit zijn foto’s van 4 juni 2021.
Gefotografeerd in de fotohut HBN3 van Han Bouwmeester op de Lemelerberg.
Deze fotohut bevindt zich in een voor publiek niet toegankelijk heideterrein; tussen jeneverbesstruiken en zicht op een bos met grove den en spar.
Een biotoop waar weer andere soorten te zien zijn dan in de boshutten, zoals de Geelgors, Boompieper en Kneu.