Recent toegevoegd

Dit zijn foto’s van vrijdag 20 mei 2022 en van vrijdag 24 juni 2022. Gemaakt vanuit de vogelhut ‘Skries’ in Gruttoland (zie https://www.gruttoland.nl) en vanuit vogelhut ‘Rond de Waterplas’ in Veendam.
De vogelhut Skries ligt op het land van boer Murk Nijdam in Wommels. Murk heeft een deel van zijn land ingericht voor weidevogels; er een plas/dras gebied van gemaakt en de koeien gaan pas het land op als de weidevogels zijn opgegroeid. Samen met Agrarisch Natuurfonds Fryslan (Agrarisch Natuurfonds Fryslân) zetten zij zich in voor het behoud van de weidevogels in Friesland door percelen grond op te kopen en helemaal in te richten voor de weidevogels. Ik hoop dat meer boeren in Nederland dit initiatief volgen en zo een alternatief hebben voor behoud van hun eigen bedrijf gecombineerd met natuurbehoud. Een prima voorbeeld hoe het mes aan twee kanten kan snijden.

De vogelhut ‘Rond de Waterplas’ is gecreëerd door Harm Jan Dijkstra.